Publikációk

Könyvek:

  • Dringó-Horváth Ida – Fischer Andrea (2015): Tanárjelölti kézikönyv. Budapest: Patrocinium (ISBN 978-963-413-026-0)
  • Dringó-Horváth Ida – Fülöp József – Szatmári Petra – Szentpéteri-Czeglédy Anita – Zakariás Emese (szerk.) (2014): Das Wort - ein weites Feld. Budapest: L’Harmattan (ISBN 978-963-236-885-6)
  • Dringó-Horváth, Ida – N. Császi Ildikó (Hrsg.) (2013): Konferenciakötet: Digitális tananyagok – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia. L’Harmattan (előkészületben)
  • Kárpáti, Andrea/Dringó-Horváth, Ida (Hrsg.) (2003): Informatikai eszközök használata az idegen nyelvek tanításában. Tanári kézikönyv. (Informationstechnologie für den Fremdsprachenunterricht), Lehrerhandbuch). Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (ISBN: 9631940950)

Tanulmányok:

Recenziók

  • Hessky Regina (szerk.): Német-magyar, magyar-német gyerekszótár/Deutsch-Ungarisches Kinderwörterbuch. Szeged: Grimm Kiadó, 2010. 512 o. In: Masát, András/ Haase, Michael (szerk.) (2010) Jahrbuch der Ungarischen Germanistik (JUG). S. Budapest-Bonn: JUG-DAAD. 313-316
    Zweitveröffentlichung in: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn) 1-2/2011, 196-198.
  • Somló Katalin, Gál Tamás (2000) Startbahn (Német multimédia tananyag kezdőknek). In: Modern nyelvoktatás, VI./4, Corvina Kiadó, 90-91
  • Uzonyi Pál, Szabó László (1999): Deutsch - immer höher (Német multimédia tananyag haladóknak). In: Modern Nyelvoktatás, VI./2-3, Corvina Kiadó, 127-128