Szakmai önéletrajz

Személyes adatok

Név: dr. Dringó-Horváth Ida
Szül. hely: Budapest
Nyelvtudás: német (felsőfok), angol (középfok)
Szül. idő: 1973. jan. 4.
Állampolgárság: magyar

Iskolák, végzettség

2004.01.

Ph.D fokozat (summa cum laude) elnyerése az ELTE Germanisztikai Intézet Doktori iskolájában. Ph.D értekezés címe: Analyse und Evaluation des modernen Lehr- und Lernmediums „Elektronisches PC-Wörterbuch“ für Deutsch als Fremdsprache

1998-2001

Az ELTE Germanisztikai Intézet Doktori iskolájának nappali, ösztöndíjas hallgatója (Szakterület: alkalmazott nyelvészet / nyelvpedagógia, konzulens: Prof. Dr. Hessky Regina (ELTE, Germanisztika Tanszék) A doktori értekezés leadása: 2003. június

1998-2000

Oktatásinformatikus képzés, Pedagógus-továbbképzési Központ, Pilisborosjenő (Bizonyítvány kézhezvétele: 2000. 03.)

1998-1999

Katolikus Társadalomtudományi Akadémia (KATTA), Szociális munkás képző szak (Másoddiplomás képzés, Diploma kézhezvétele 1999. 09.)

1997-1998

Kiegészítő tanulmányok az ELTE BTK Német nyelv és irodalom szakán (kiegészítő szak, diploma kézhezvétele: 1998. 09). Diplomamunka a számítógépes nyelvoktatás nyújtotta új lehetőségekről, előnyeiről és hátrányairól.

1993-1996

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi kar (BTK) Német nyelvtanári szak. (Diploma kézhezvétele 1996. 09.)

Oktatói, tudományos és projekt-TEVÉKENYSÉG

Oktatás:

2005.09-től folyamatosan

Óraadói, adjunktusi (2007) majd docensi (2009) állás betöltése a Károli Gáspár Református Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén,
2009-től a némettanári mesterszak szakfelelőse, és a tanári szakbizottság tagja
2013-tól a Tanárképzési Központ Szakmódszertani munkacsoportjának vezetője és a Központ Főigazgatójának általános helyettese

2001.01-2006.09.

Óraadói, adjunktusi majd később docensi állás betöltése a Kodolányi János Főiskola Német nyelv szakán (Székesfehérvár), tevékeny részvétellel a 2001-től meghirdetett internetes szakirány kialakításában.

1999-2000

Óraadóként szakmódszertani és tanítási gyakorlat szemináriumok tartása az ELTE Germanisztikai Intézetében, különös tekintettel a "számítógép a nyelvoktatásban" témakörre.

Oktatott tárgyak

Tanításmódszertan: Szakmódszertan előadás és szeminárium, Tanításkísérő gyakorlat, Információs- és kommunikációs technológiák a nyelvoktatásában (E-Learning/Blended-Learning kurzusok tutorálása), Interkulturális kommunikáció
Nyelvészet: Bevezetés a nyelvészetbe, Alkalmazott nyelvészet, Internet és nyelvészet
Nyelvfejlesztés: beszédgyakorlat, stílusgyakorlat és nyelvtani gyakorlat tarása
Egyéb: Fordítás és tolmácsolás, A fordítás számítógépes eszközei, Szövegtípusok és fordításuk

Szakmai tevékenység, projektrészvétel

2013. 12-től 2014.12-ig

Projektvezető: EU-Projekt „Gemeinsame Qualifizierungsmaßnahmen zum Einsatz von neuen Medien und Technologien im Fremdsprachenunterricht mit dem Ziel der Entwicklung von innovativen Lehr- und Lernmaterialien“ (Log-In: http://www.log-in-projekt.eu/ )

Projektvezető: EU-Projekt „Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung des Blended Learning Konzepts für das Fernstudium „Interkulturelle Germanistik“ mit Hilfe einer Online Lernplattform“ (INGO: http://www.ingo-projekt.eu/ )

2011. 03-tól folyamatosan

Részvétel magyarországi referensként a „Schule im Wandel” c. Goethe Intézet-Comenius projektben: részvétel E-Learning tutorképzésen, majd ilyen típusú kurzusok tartása egyetemi kurzusok keretében ill. tanártovábbképzéseken.

2000-től folyamatosan

Előadások/szemináriumok kidolgozása és megtartása a Goethe Intézet számára a számítógép felhasználási lehetőségeiről a nyelvoktatás területén:

 • Multiplikátorok képzése a számítógép a német nyelvoktatásban c. min. 30 órás képzés megtartására. (képzési anyag és munkamódszerek kidolgozása)
 • Továbbképzés tartása nyelviskolák, intézetek (pl. Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet) számára, ill. a GI által szervezett tanár továbbképzési kurzusokon.

2006.01-06.

A Magyar Közigazgatási Intézet megbízásából részvétel szakértőként és tananyagkészítőként a Tell Me More távoktató rendszer felhasználásával indított köztisztviselői nyelvtanítási projektben.

2002-2004

Közreműködés egy 120 órás távoktatásként indított tanfolyam („Az internet használata a német nyelv oktatásában”) megszervezésében, nyomtatott és elektronikus formájú anyagának elkészítésében, és lebonyolításban a pilisborosjenői Pedagógus-továbbképzési Központ valamint az EduNet Tananyag-fejlesztési Alapítvány megbízásából.

2000.05-2002.05.

Részvétel idegen nyelv szaktárgyi referensként az „ICT and the Quality Of Learning” nemzetközi projektben, az OM és az OECD Pedagógiai Kutatóintézete (CERI) együttműködésével, Dr. Kárpáti Andrea vezetésével (ELTE TTK UNESCO Információtechnológiai Pedagógiai Központ). Feladatok: résztvevő tanárok továbbképzése, koordinálása, és a projekt keretében elkészített „Informatikai eszközök használata az idegen nyelvek tanításában” c. tanári kézikönyv szerkesztése.

1997-2000

Részvétel az ELTE BTK szótárszerkesztési programjában Prof. Dr. Hessky Regina vezetésével (hibajavítás számítógépen).

Szakmai közéleti tevékenység

 • UDV (Ungarischer Deutschlehrerverband),tagság 2000-től, elnökségi tag 2010 novemberétől
 • GUG (Gesellschaft der ungarischen Germanisten), Tagság kezdete: 2000
 • IDV (Internationaler Deutschlehrerverband), Tagság kezdete: 2001
 • EuroCALL (The European Association for Computer Assisted Language Learning), Tagság kezdete: 2001, Programbizottsági tag: EuroCALL Conference 2008
 • Opponensi tevékenység a „Jahrbuch der ungarischen Germanistik" DaF-szerkesztőségének felkérésére

Kutatói ösztöndíjak

 • Tanulmányi ösztöndíj (Gesamthochschule Kassel, D), a KAAD (Katholischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával. 1996.10. 1997.03.
 • ÖAD ösztöndíjjal kutatások / tanulmányok végzése a bécsi egyetemen (Universität Wien -A), az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával. 1999.03.-1999.07
 • „Nachbetreuungsstipendium” a bécsi egyetemen (Universität Wien -A), az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával, 01.07.2010-01.08. 2010
 • „Nachbetreuungsstipendium” a bécsi egyetemen (Universität Wien -A), az Osztrák-Magyar Akcióalapítvány (ÖAD -Österreichischer Akademischer Austauschdienst) támogatásával, 01.07.2012-01.08. 2012